Djarfur

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Föreningsinfo ▼ Info från Styrelsen
Info från Styrelsen

Revisionen klar

Skriv ut

Den av årsmötet beslutade omarbetningen av bokföringen med påföljande ny revision har punktligt genomförts av vår bokförare Giesela Magnusson och revisorerna Josefine och Benny Sjöstrand.

Resultatet är mycket tillfredsställande. Det visade sig att utgifterna för caféet på tävlingarna pga missförstånd bokförts två gånger, vilket ledde till att det såg ut som att caféverksamheten gått med förlust. Men så var alltså inte fallet. Funktionärsmaten har under 2011 års fyra tävlingar kostat ca 8000 kr, eller ca 2000 kr per tävling. Då har det serverats frukost, mellanmål, lunch eftermiddagsmål och fika till ca 30 till 40 personer per tävling.

Överskottet för föreningen för året 2012 uppgår till ca 5500 kr.

Revisionsberättelse och resultatrapport finns att läsa här.

Senast uppdaterad 2012-04-23 06:35
 

Ny info från SIF om medlemshantering

Skriv ut

Information gällande ryttarlicenser och medlemsrapportering

Just nu jobbar SIF kansli tillsammans med MySoft för att färdigställa ryttarlicenshanteringen i det nya medlemssystemet och räknar med att det ska komma igång under nästa vecka.

Senast uppdaterad 2012-05-09 18:59 Läs mer...
 

Info från styrelsen

Skriv ut

Nya rutiner i Djarfur

Bakgrund

 

På Djarfurs årsmöte i februari blev det väldiga diskussioner kring föreningens ekonomi och handhavande av pengar och huruvida styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet eller inte.
Väldigt lite fakta framkom dock om hur det faktiskt stod till med ekonomin. För att undvika liknande händelser i framtiden har styrelsen nu påbörjat ett arbete för att förändra/förbättra rutiner där ekonomiska transaktioner är inbland

Senast uppdaterad 2012-04-14 16:09 Läs mer...
 

Information från kassören

Skriv ut

Se hit alla Djarfur medlemmar!

Vill bara meddela att SIF ändrar sin hantering av medlemmar 2012.

Senast uppdaterad 2012-04-14 16:10 Läs mer...
 

Resultat från Workshopen på höstmötet!

Skriv ut

Sådär, nu har styrelsen gjort en första bearbetning av resultatet från workshopen på höstmötet vi hade tillsammans med Vaengur.

Senast uppdaterad 2012-04-14 16:11 Läs mer...
 


Sida 3 av 3