Djarfur

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Föreningsinfo ▼ Föreningen

Om Föreningen

Skriv ut

Djarfur startades i september 1994 och innefattar i dag ca 80 medlemmar. Vi har förutom aktiviteter som "hemma-hos" ridningar, föredrag, studiecirklar, kurser m m också årligen återkommande arrangemang som bl a en officiell tävling & ett klubbmästerskap.  

Alla som är intresserade av att lära sig mera om islandshästar - med eller utan egen häst, proffs eller icke-proffs - är välkomna som medlemmar!! Som medlem i en lokalklubb blir du automatiskt medlem i SIF (Svenska Islandshästförbundet).  

Dessutom får Du som medlem i SIF den mycket bra tidningen Islandshästen ca 8 ggr/år. Om Du inte vill vara med i SIF, men ändå stödja Djarfur, så är Du välkommen som sponsormedlem. Det innebär att Du får allt från Djarfur, men Du får inte tidningen Islandshästen från SIF. Du kan heller inte vara med och tävla (eftersom man då måste vara ansluten till SIF). Hur man blir medlem finns beskrivet under fliken "Medlemskap".

Om Du redan är medlem i en annan lokalklubb är Du också mycket välkommen som sponsormedlem. För att bli sponsormedlem så sätt in pengar på postgiro 966229-7, betalningsmottagare är Djarfur Islandshästförening. Var noga med att skriva Ditt namn, adress och telefonnummer + födelseår på postgiroblanketten/insättningen.

Föreningens mål för 2014

Djarfur ska under 2014…

* … anordna en öppen tävling och ett klubbmästerskap.
* … att utnyttja förslagen som inkom på höstmöte 2011 för att anordna minst en aktivitet utan
       häst, exempelvis en föreläsning och minst en aktivitet med häst, förutom tävlingarna.
* … anordna minst två aktiviteter som riktar sig speciellt till barn/ungdomar.
* … uppmuntra medlemmarna att (hjälpa till) att arrangera aktiviteter.
* ... fortsätta att utveckla hemsidan och bloggen.
 *... arbeta för ett smidigt samgående med Vaengur 2015.

Föreningens verksamhetsmål

Djarfur vill fortsätta verka för att sprida och öka kunskapen om islandshästen och dess unika egenskaper, anordna aktiviteter för medlemmarna samt arbeta för att knyta nya medlemmar till föreningen. För att kunna erbjuda medlemmarna fler och bättre aktiviteter vill vi gärna vara öppna för samarbete med våra grannföreningar, men framför allt vara en förening för alla våra medlemmar: med eller utan egen häst och på olika kunskapsnivåer. Vi ser det också som mycket viktigt att behålla och öka antalet ungdomar i föreningen, och vill därför erbjuda aktiviteter som riktar sig speciellt till ungdomarna. Så arbetar vi bäst vidare för att bibehålla och öka sammanhållningen i Djarfur.

Föreningens vision

Djarfur skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.

Har du andra frågor om Djarfur (som för övrigt är isländska och betyder djärv, dristig) så är Du också välkommen att kontakta någon utav oss i styrelsen. Se fliken "Styrelsen" för kontaktinfo.

Senast uppdaterad 2014-03-03 08:18