Djarfur

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Föreningsinfo ▼ Info från Styrelsen Över och ut från styrelsen

Över och ut från styrelsen

Skriv ut

Över och ut från Djarfurs styrelse!

Så har Djarfurs styrelse haft sitt sista möte.Det enda som återstår nu är att lämna över Djarfurs bokföring till revisorerna för genomgång, Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kommer att tas upp som en punkt under övriga frågor på Vinirs årsmöte.

Vi vill med dessa korta ord tacka för oss! Nu lämnar vi över till Vinir (vilket delvis innebär att vi lämnar över till oss själva! :-) ).

Sista styrelseprotokollet kan du läsa här.

Från och med nu kommer denna sida inte att uppdateras mer. Nu fortsätter vi på www.vinir.se !

Hälsar Djarfurs Styrelse

Senast uppdaterad 2015-01-06 18:11