Djarfur

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Föreningsinfo ▼ Info från Styrelsen Information från SIF:s ordförandekonferens

Information från SIF:s ordförandekonferens

Skriv ut

Här kommer material från SIF:s ordförandekonferens som hölls i helgen där bl a organisation av aveln presenterades och i viss mån diskuterades. Djarfurs skrivelse till SIF backades upp av dussintalet andra föreningar, men verkar tyvärr ha marginaliserats på själva konferensen.
Presentationerna "Hästliv" och "Nordisk Islandshestforening" är för stora att ladda upp. Om någon är intresserad av dem kontakta ordförande Karin Andersson.

För löpande information, se SIF:s hemsida!

==========

Till alla lokalföreningsordförande som deltog i Ordförandekonferensen och till er som inte kunde deltaga.

Här kommer minnesanteckningar från årets Ordförandekonferens samt bilagor på de presentationer och genomgångar som hölls under dessa dagar. Bifogar de stadgar vilka gick ut till er alla innan rdförandekonferensen. De synpunkter vilka diskuterades i helgen att korrigeras är ej med i denna version. Ny version kommer inom kort.

Ordförandekonferens
Medlemsregister
SIF & RF 2013
Stiftelser
Förslag på stadgar

Sannolikt kommer det säkert bli en del följdfrågor och kontakta gärna oss via mailen. Redan dessa dagar har det kommit mycket bra reflektioner och frågor från många utav er via mailen, vilket vi tackar för. Vi tar till oss dessa och återkommer med svar löpande under resans gång.
Vi kommer också ha en artikel i kommande tidning för att informera medlemmarna lite mer.
Styrelsen gm Malin Ericsson

Senast uppdaterad 2013-01-30 12:30