Djarfur

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Home Föreningsinfo ▼ Dokumentsamling

Djarfus dokumentsamling

Skriv ut

Här kan du hitta dokument som beskriver olika områden inom föreningens verksamhet.

 

Föreningsdokument
Drogpolicy
 
 

 

 

Medlemshantering
SIF:s Manual för medlemsadministration, del 1
 • Behörigheter
 • Medlemsadministration
 • Funktioner
 • Visa Styrelse/Kommitté

SIF:s Manual för medlemsadministration, del 2

 • Medlem
 • Kompetens
 • Licens
 • Bli medlem
 • Min profil
 

 

Tävlingar
Funktionärsroller
Mall för funktionärsschema
Speakermanus
Ekonomirutiner
Caférutiner
Inköpsrutiner

 

Ekonomi
Kontoplan
 Ekonomirutiner
Senast uppdaterad 2013-08-27 07:22